Maliyecilerden Cumhurbaşkanı’na Mektup

Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli Gelir Uzmanları Cumhurbaşkanı’na açık mektup yazdı.

Dünyanın Haberleri – Gelir İdaresi Başkanlığı birimlerinde (Vergi Daireleri, Malmüdürlükleri, Başkanlık Müdürlükleri) çalışan Gelir Uzmanları Memurlar.net‘de yayınladıkları ilanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açık mektup yazdılar.

Gelir Uzmanları Platformu mektubunda;

Sayın Cumhurbaşkanımız;

Bilindiği üzere kamuda bazı meslek gruplarına 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılmakta olup, basında çıkan haberlerde bu düzenlemelerde sona gelindiği ifade edilmektedir. Yapılan açıklamalarda 3600 ek gösterge verilecek meslek grupları arasında Gelir Uzmanları anılmamaktadır. Ancak;

Gelir İdaresi Başkanlığı ve bağlı birimlerinde, mevzuat çeşitliliği, personel eksikliği, aşırı iş yükü problemlerine rağmen görevini yapma konusunda azami gayreti gösteren ve bütçenin yaklaşık %85’ini oluşturan vergi gelirlerinin toplanmasında özveriyle çalışan Gelir Uzmanlarıyız.

Salgın döneminde hepimiz, koronavirüse yakalanma riskine rağmen, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında yürütülen işlemlerde Vergi Dairelerinin yoğun kalabalığında, mükelleflerimize hizmetin kesintisiz sürdürülmesini sağladık.

Görüşmeleri devam eden 3600 ek gösterge düzenlemelerinde öne çıkan meslek gruplarından;

Emniyet teşkilatı ile sahte alkol, kaçak sigara denetimlerini;

Milli Eğitim teşkilatı ile yurt denetimlerini;

Sağlık teşkilatı ile ürün takip sistemi denetimlerini; birlikte icra etmekteyiz.

Gelir Uzmanları olarak mutad olarak yürüttüğümüz işlerin yanında, ekonomik gelişmelere göre stokçulukla ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesi, akaryakıt kaçakçılığı gibi farklı birçok alanda yurdumuzun her köşesinde görevimizi layıkıyla yerine getirmekteyiz.

Bizler 657 sayılı DMK’ye göre atanan kariyer uzmanlardan olmamıza rağmen;

657 sayılı kanunun Ek Gösterge Cetveli 3600 ek göstergede yer alan 54 kariyer uzmanı arasında sayılmayıp, 2200 ek göstergede yer almaktayız.

666 sayılı KHK ile özel hizmet tazminatlarında, diğer kariyer mesleklerden de ayrılmaktayız.

Memurların Ek Gösterge düzenlemelerinin görüşüldüğü bu süreçte;

Gelir Uzmanlarının da hak ettiği şekilde Ek Göstergesinin 3600’e çıkarılması,

Gelir Uzmanlığı Meslek Kanunu’nun çıkarılması,

Sınırlı inceleme yetkisi ile Baş Gelir Uzmanlığı unvanının oluşturulması,

Merkez – Taşra Uzmanı ayrımının kaldırılması,

Hususlarını;

Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızla arz eder, teşekkürlerimizi sunarız.

İfadelerini kullandı.


Bu haber:

[jp_post_view]

Selim DURMUŞ

Selim DURMUŞ

Bunları da sevebilirsiniz